Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————–

Katarzyna Bruzda – doktor sztuk pięknych i magister teologii. Zajmuje się grafiką projektową, maluje. Pracuje jako specjalista ds. identyfikacji graficznej w Benedyktyńskim Instytucie Kultury. Prowadzi warsztaty z kompozycji obrazu podczas warsztatów fotograficznych, oraz warsztaty rozwojowo-artystyczne w Tyńcu, współpracuje z Pracownią Rozwoju „Pełnia”. Ukończyła I etap Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie – Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania oraz Akademię Terapii Ekspresyjnych. Stworzyła Akademię Kreatywnego Malarstwa.

——————————————————————————————————————————————

O. Konrad Małys OSB – studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Obecnie Wizytator Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce oraz od stycznia 2013 roku Przeor Administrator Opactwa w Tyńcu.

 

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 12-14.04.2013
  • 14-16.06.2013

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00 Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu

Warsztaty są próbą przekazania treści teologicznych i duchowych językiem sztuki. Daje to możliwość innego spojrzenia zarówno na sprawy wiary, jak i na siebie. Ważnym aspektem zajęć jest interakcja – jako wymiana wrażeń i doświadczeń, ale też – w ramach własnych działań artystycznych (na poziomie dostępnym dla każdego). Wszystko ostatecznie prowadzi do doświadczenia medytacji i modlitwy.

„Księga życia” – to warsztaty, których tematem jest stworzenie „zapisu” własnego życia przez obrazy i słowo, tak aby spotkać się z obszarami ważnymi dla siebie, sięgnąć do swoich korzeni i lepiej zrozumieć siebie, a przez to odnaleźć się w relacji z innymi i Bogiem. Metody dotarcia do ważnych historii: terapie ekspresyjne, pisanie spontaniczne, zabawy słowem i obrazem. Szukanie sposobu na znalezienie kolorów, kształtów dla swojej historii, malowanie różnymi narzędziami, na różnych formatach. Nie są konieczne  umiejętności plastyczne.

Koszt udziału:

220,00 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com