Zarys tematu:

Dwa kolejne spotkania w cyklu warsztaty z poezją, zaplanowane w sezonie 2015/2016, poświęcone będą zaskoczeniu: zajmować się będziemy zarówno postawą człowieka zaskoczonego przez grzech, odwołując się do historii Pierwszych Rodziców w ujęciu Johna Miltona, jak też zaskakującą nas miłością Boga, oraz tym, jak niespodziewane przebudzenie do miłości opisywali angielscy poeci metafizyczni XVII wieku. Doświadczenie religijne w swej istocie otwiera nas na wydarzenia i doznania, które wykraczają poza nasz horyzont oczekiwań. To założenie stanowi nić łączącą lekturę wybranych fragmentów chrześcijańskiego eposu Raj utracony z medytacją poświęconą poezji Johna Donne’a, George’a Herberta, Richarda Crashawa. Pierwsze spotkanie, inspirowane dziełem Miltona poprowadzi nas w kierunku refleksji dotyczącej sakramentu pokuty i pojednania. Drugie, poświęcone poezji metafizycznej, będzie zarazem okazją do pogłębionej refleksji nad darem Eucharystii. Łącząc lekturę tekstów literackich z modlitwą i medytacją pytać będziemy o relacje pomiędzy Słowem, które było na początku, i mową poety, która może pomagać w modlitwie, wyostrzać wewnętrzny słuch i wzrok, uczyć skupienia.

  1. Zaskoczeni przez grzech. John Milton Raj utracony, księga I oraz IX – tematy szczegółowe: 1. Pamięć o Raju; 2. Strata; 3. Upadek; 4. Odkupienie winy

    (sob. 16.00 – niedz. 16.00)

  2. Zaskoczeni przez miłość. Wiersze Johna Donne’a, George’a Herberta, Richarda Crashawa – tematy szczegółowe: 1. Gościnność wobec Słowa w poezji George’a Herberta; 2. Miłosne pojedynki w poezji Johna Donne’a; 3. Mistyka oblubieńcza w wierszach Richarda Crashawa inspirowanych lekturą Pism Św. Teresy z Avila; 4. Podsumowanie: Człowiek w gościnie u Boga)

    (sob. 16.00 – niedz. 16.00)

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: „Kultura Renesansu”, „Poeci Metafizyczni”, „Księgi Emblematów”) oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 10–11.10.2015

  • 20–21.02.2016

Rozpoczęcie: sobota, godz. 16.00  Zakończenie: niedziela, godz. 16.00

 

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Istnieje możliwość tańszych noclegów w cenie 40 zł od osoby za noc ze śniadaniem w pokojach wieloosobowych (łazienki na korytarzu)

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00