Zarys tematu:

Chodzą śmiercie po słonecznej stronie…

W cyklu warsztatów poświęconych medytacji inspirowanej lekturą tekstów poetyckich proponujemy dwa spotkania poświęcone sytuacjom „granicznym”: śmierci i doświadczeniu miłości. Na pierwszych warsztaty w cyklu 2018/2019 omawiać będziemy poezję Bolesława Leśmiana (w szczególności utwory z cyklu Dziejba Leśna), w których szczególnie wyraźnie wyartykułowana została kruchość ludzkiego istnienia, jej zakorzenienie w zniszczalnej materii, w podlegającej ciągłym przemianom przyrodzie. Przypominając wizje poety inspirowane twórczością polskich romantyków będziemy pytać o „odpowiedź”, jaką na egzystencjalny lęk proponuje chrześcijaństwo, oraz o to, dlaczego wizja poety – choć na pozór bez reszty zanurzona w ciemności – wydaje się otwarta na przychodzące z zewnątrz światło. Jak Leśmian zaprasza nas do nadziei pomimo lęku? 

Lustrzane odbicie…

Drugie warsztaty w roku 2018/2019 pragniemy poświęcić lekturze tekstów, których autorzy podejmują się opisać wpisaną w naturę ludzką pragnienie spotkania, relacji z drugą osobą, miłości. Punktem wyjścia do tych rozważań będzie opis stworzenia Ewy zawarty w Księdze Rodzaju i w poemacie Johna Miltona Raj utracony. Sięgając do twórczości współczesnego Miltonowi poety, Andrew Marvella, będziemy przyglądać się obrazom, które pokazują dlaczego człowiek ucieka od miłości pomimo tęsknoty za spełnieniem, jak wpada w pułapkę miłości własnej i czym jest prawdziwe spotkanie. Pomoże nam w tym analiza jednego z najbardziej znanych i cenionych wierszy Marvella „Na kroplę rosy”. 

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 6–7.10.2018: Chodzą śmiercie po słonecznej stronie…
  • 30 – 31.03.2019: Lustrzane odbicie…

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie godz. 16.00.

 

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Istnieje możliwość tańszych noclegów w cenie 40 zł od osoby za noc ze śniadaniem w pokojach wieloosobowych (łazienki na korytarzu)

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH WARSZTATACH NA NASZYM BLOGU