Zarys tematu:

Uświadomienie sobie nieszczęścia grzechu, Chrystusowego odkupienia i nadprzyrodzonej pomocy do dobrego życia

Adresaci:

Osoby zainteresowane pogłębieniem życia religijnego.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o. Tomasz Maria Dąbek OSB

ur. 1952 w Będzinie, w Tyńcu od 1971 r., śluby uroczyste w 1976 r., świecenia kapłańskie w 1979, doktorat z teologii biblijnej 1982; dyplom kursu wyższego sekcji muzyki kościelnej Instytutu Liturgicznego w 1982, 1982-84 w Rzymie na Ateneo Sant’Anselmo studia w zakresie specjalizacji monastyczna (teologia, duchowość 1982-84) i w Pontificio Istituto Biblico (kursy języków biblijnych 1983/4, przygotowanie materiału do habilitacji); kolokwium habilitacyjne 1987; tytuł profesora 2000; od 2006 r. profesor zwyczajny. W latach 1984-2003 był proboszczem w Tyńcu, a w latach 1985-99 i 2003-2005 pełnił funkcję przeora. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną oraz w latach 1984-2004 muzykę kościelną. Opublikował ponad ok. 350 opracowań naukowych i popularno-naukowych,  w tym ponad 45 książek. 

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 10-12.09.2018
  • 24-26.09.2018
  • 21-23.01.2019
  • 4-6.02.2019

Rozpoczęcie: poniedziałek godz. 9.00, zakończenie: środa, godz. 13.30 

 

Koszt udziału:

od 195 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00