Zarys tematu:

Miniatura: Przepisując księgi – mnich w skryptorium

Na warsztatach skopiujemy miniaturę przedstawiającą pracującego w skryptorium mnicha. Dowiecie się też na wykładzie jak dokładnie wyglądała jego praca oraz narzędzia którymi się posługiwał

Od początku istnienia mniszych wspólnot zakonnych potrzeba karmienia się Słowem Bożym stanowiła podstawę duchowości zakonników. Dlatego tam, gdzie była wspólnota mnichów, tam też przepisywano święte teksty. W późnym antyku i we wczesnym średniowieczu mnisi byli niewątpliwie najliczniejszą grupą pisarzy, niestrudzenie przepisujących księgi. Istnieją niezliczone miniatury tych, najczęściej anonimowych, pracowitych mnichów, pochylonych nad pulpitami, nanoszących na karty pergaminu litery. Dzięki nim wiele tekstów, także antycznych, przetrwało do dnia dzisiejszego. Skryba pisał po kilka godzin dziennie, posługując się przycinanym przez siebie wielokrotnie w czasie pracy piórem gęsim. Na miniaturach przy pulpitach widzimy czasem rogi bawole, w których miał wlany atrament – zapewne galasowy. W drugiej ręce trzyma nóż, którym przycina pióro, wydrapuje pomyłki i przytrzymuje giętki pergamin.

Adresaci:

Osoby, które fascynuje piękno średniowiecznej dekoracji książki rękopiśmiennej; bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

barbara bodziony małeBarbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

Pozostałe terminy:

Rozpoczęcie: 9:00 Zakończenie: 17:00

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00