„Medytacja i relaksacja w drodze” to kolejne spotkanie w ramach cieszących się dużą popularnością warsztatów medytacyjno-relaksacyjnych. W tej edycji warsztatów proponujemy uczestnikom medytację połączoną z ascetyczną praktyką milczenia oraz naukę skutecznych metod relaksacji w rytmie klasztornego życia mnichów w Tyńcu.
Ponadto uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję doświadczenia medytacji i relaksacji także w innych, szczególnych miejscach uświęconych wielowiekową tradycją i historią życia monastycznego. Te miejsca to niedostępne na co dzień klasztor oo. Kamedułów na Srebrnej Górze w Krakowie, czynny nieprzerwanie od 1604 r., opactwo ss. Benedyktynek w Staniątkach – pierwszy na ziemiach polskich klasztor benedyktynek z 1216 r., oraz tysiącletnie Sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu. Jedna z sesji warsztatowych odbędzie się w pobliżu pustelni św. Świerada, na wzgórzu, z którego roztacza się wspaniały widok na Zalew Czchowski. Medytacja i relaksacja w centrach życia duchowego oraz w otoczeniu rajskiego zakątka, gdzie zbocza okolicznych wzgórz pokryte malowniczą mozaiką lasów, pól i łąk przeglądają się w lustrze wody „sądeckiego morza”, to szansa dla każdego, kto poszukuje dróg do równowagi psychicznej i duchowej, pogłębienia życia wewnętrznego i osobistego rozwoju.

 

Termin:

  • 14-18.08.2013

Rozpoczęcie: godz. 14.00 Zakończenie: godz. 14.00

Adresaci

Osoby zainteresowane medytacją.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O.Jan_Paweł [800x600]O. Jan Paweł Konobrodzki OSB

− pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest prefektem gości.

 

——————————————————————————————————————————————

Andrzej Strużyk (Kopiowanie)Andrzej Strużyk

 absolwent studiów psychologicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Praktyka psychologiczna od 1991 r. Obecnie konsultant Centrum Zdrowia i Wypoczynku „Medea” we Wrocławiu (od 2006 r.). Specjalizuje się w psychosomatycznych aspektach zaburzeń chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych wpływów stresu. Praktykuje terapie komunikacyjne indywidualne oraz systemowe. Organizator i prowadzący szkolenia z zakresu umiejętności społecznych oraz autorelaksacyjnych.

——————————————————————————————————————————————

Koszt udziału

850,00 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

 

Tags