Zarys tematu:

„Wychowanie jest nauką i sztuką; sztuką, ponieważ nie posiada ścisłych reguł i każdy przypadek jest inny, każda sytuacja jedyna w swoim rodzaju, bo każda osoba jest niepowtarzalna. Jednocześnie jednak jest nauką i jako taką trzeba ją poznać, zgłębić i poświęcić temu czas i wysiłek” (Fernando Corominas). Minęło 21 lat od urodzin mojego pierwszego dziecka, dziesiąte i najmłodsze jest jeszcze małą istotą. Jako rodzic, wykładowca, trener biznesu, współpracownik szkół mogę doświadczać ciągłości procesu rozwoju poszczególnych osób od ich pojawienia się na świecie aż po późne lata aktywności zawodowej. Z tej perspektywy uważam, że nic nie jest tak ważne jak wychowanie – wychowanie rozumiane przede wszystkim jako harmonijne połączenie kształtowania osobowości i charakteru z właściwą edukacją. Ta kolejność nie jest przypadkowa. Wychowanie jest pierwotne względem nabywania wiedzy i rozwoju talentów, ponieważ tylko ukształtowana zgodnie z wartościami osobowość jest w stanie w odpowiedni sposób wykorzystać swoją inteligencję i umiejętności. Gdyby następujące po nas pokolenia porównać do lasu i drzew, to wszystko, co teraz jako rodzice, wychowawcy i nauczyciele robimy dla naszych dzieci zadecyduje o tym, jaki będzie ten las, ile będzie w nim drzew, które będą zdrowe, silne i przyjazne, a które słabe, jaka będzie w tym lesie atmosfera i jakie będzie nasze w nim miejsce. Za 20, 30, 40 lat ten las stanie się faktem, a my doświadczymy konsekwencji naszych obecnych działań bądź zaniechań.

Z takich refleksji zrodziła się potrzeba warsztatu dotyczącego tak ważnego tematu. Towarzyszące spotkaniu myśli, pytania i ćwiczenia do wykonania są wynikiem wielu godzin rozmów z innymi rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, menedżerami firm oraz, oczywiście, pedagogami.

 

Cele, które postawimy sobie na tym warsztacie, to:

  • uświadomienie wagi procesu wychowania
  • określenie wpływu wartości na proces wychowania
  • zapoznanie z praktycznymi metodami wychowania
  • przećwiczenie wybranych umiejętności.

Adresaci:

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży: rodziców, nauczycieli i opiekunów, którzy na serio zadają sobie pytania o sens, cel i skutki wychowania powierzonych sobie osób. Do tych, którzy – być może – przeżywając kryzys, zadają sobie i takie pytania: czy w dzisiejszych czasach da się wychowywać dzieci? Jak to zrobić, kiedy pomimo tak wielu systemów i teorii wychowania wszystkie, jedna po drugiej, zawodzą?

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————
 Marek Jamróz

– trener biznesu, wykładowca – doktor filozofii. Od kilkunastu lat pracuje z menadżerami różnych organizacji wspierając ich w odpowiedzialnym i etycznym zarządzaniu ludźmi. Pomaga firmom i zespołom osiągnąć swój optymalny potencjał przy jednoczesnym zachowaniu życiowej harmonii i równowagi. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników szkół i placówek wychowawczych. Współpracownik Towarzystwa Salezjańskiego w dziele wychowania, formacji i edukacji młodzieży szkolnej i studentów z całej Polski i zagranicy. Osobistym źródłem wzbogacającym jego kompetencje jest duża rodzina (wspólnie z żoną wychowuje dziesięcioro dzieci), stąd w odniesieniach szkoleniowych korzysta z przykładów psychologii i rozwoju dzieci.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 2–4.08.2019

Rozpoczęcie: piątek godz. 16.00; zakończenie: niedziela: godz. 13.00

Koszt udziału wraz z materiałami:

320,00 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00