Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 

O. Jacek Paszko OSB – pochodzi z Krakowa. W opactwie tynieckim od 1978 r., śluby wieczyste złożył w 1982 r., święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. Studiował teologię duchowości w Papieskiej Akademii Teologicznej. Studia uwieńczył doktoratem w 1991 r.

 

——————————————————————————————————————————————

Alfreda Walkowska – absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; od ponad piętnastu lat popularyzuje w Polsce wiedzę o osobie i dziele średniowiecznej niemieckiej wizjonerki św. Hildegardy z Bingen. Działalność naukową łączy z prowadzeniem Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, gdzie system leczenia świętej znajduje praktyczne zastosowanie, którego celem jest przywracanie harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych metod. Obecnie jest jedynym dyplomowanym terapeutą medycyny św. Hildegardy w Polsce.

——————————————————————————————————————————————

 

Termin:

  • 20-21.08.2011

Rozpoczęcie: godz. 17.00, zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci:

Osoby zainteresowane przepisami kulinarnymi Hildegardy

Zarys tematu:

W roku św. Hildegardy w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, tradycyjne warsztaty i rekolekcje związane głoszonymi przez nią zasadami, wzbogacone zostały o specjalne pokazy i prezentacje. Należy do nich także warsztat poświęcony przepisom kulinarnym według św. Hildegardy.  Obok receptur prostej kuchni klasztornej (związanych także z ziołami), na podstawie tradycji odtworzone zostały przepisy dań bardziej wyszukanych, pozostających jednak w zgodzie z głównym nurtem harmonii ludzkiego ciała i duszy. W trakcie specjalnych warsztatów zaprezentowane zostaną zarówno dania kuchni skromniejszej, jak i tej bardziej wystawnej, w każdym jednak przypadku uwzględniające głoszona przez Hildegardę z Bingen zasadę harmonii ciała i ducha . Receptury oparte są na zalecanych przez nią produktach Hildegardę.

 

Przewidywany koszt

550 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com