Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: „Kultura Renesansu”, „Poeci Metafizyczni”, „Księgi Emblematów”) oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był opiekunem ministrantów i duszpasterzem akademickim. Obecnie jest bibliotekarzem, rektorem studiów oraz pracownikiem Wydawnictwa TYNIEC. Od roku 2013 pełni funkcję mistrza nowicjatu.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 5-6.10.2013
  • 1-2.02.2014

Rozpoczęcie: sobota, godz. 16.00  Zakończenie: niedziela, godz. 16.00

Zarys tematu:

W ramach cyklu „Medytacje z poezją” proponujemy spotkania z poezją religijną Johna Donne’a, Anglikanina tworzącego na przełomie XVI i XVII wieku oraz Richarda Crashawa, katolika-emigranta, którego działalność przypada na burzliwe czasy Wojny Domowej w Anglii. Ich wiersze, nawiązujące wprost do tekstów biblijnych i tradycji patrystycznej, stanowią niezwykłe świadectwo religijno-intelektualnego kryzysu oraz zmagania wiary i rozumu, ważne i inspirujące także dla współczesnego odbiorcy. Punktem wyjścia dla naszej refleksji proponujemy uczynić wnikliwą lekturę słowa poetyckiego, ożywioną pulsem Liturgii Godzin, celebrowanej z tynieckimi benedyktynami, oraz modlitwą indywidualną.

 

Adresaci:

Osoby otwarte na humanistykę, pragnące pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim). Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy studentów, osoby czynne zawodowo, emerytów.

 

 

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@jg.benedyktyni.com