Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

Alfreda Walkowska 2010 (Kopiowanie)Alfreda Walkowska

– doktorantka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, jedyna dyplomowana terapeutka medycyny Hildegardy w Polsce, twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, inicjatorka i prezes Stowarzyszenia „Krąg Przyjaciół św. Hildegardy”, autorka książki Powrót do harmonii. Od 1992 roku popularyzuje w Polsce wiedzę o osobie i dziele średniowiecznej niemieckiej wizjonerki św. Hildegardy z Bingen. Działalność naukową wiąże z prowadzeniem Centrum, w którym system leczenia Świętej znajduje praktyczne zastosowanie w celu przywracania harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych metod.

———————————————————————————————————————————————

o_Jacek [800x600]O. Jacek Paszko OSB

 pochodzi z Krakowa. W opactwie tynieckim od 1978 r., śluby wieczyste złożył w 1982 r., święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. Studiował teologię duchowości w Papieskiej Akademii Teologicznej. Studia uwieńczył doktoratem w 1991 r.

———————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 9-12.05.2013 (I stopień)
  • 29.08-1.09.2013 (II stopień)
  • 29.05-1.06.2014 (I stopień)

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Zarys tematu

Tęsknota za harmonią w życiu nie zawsze znajduje właściwe wzorce do naśladowania. Program zdrowia według św. Hildegardy w sposób optymalny pokazuje, że jest możliwy powrót do harmonijnego, zdrowego stylu życia, opartego na chrześcijańskiej duchowości. Warsztaty w konkretny sposób wskazują drogę do zdrowia – w szerokim znaczeniu tego słowa.

Zajęcia „Powrót do harmonii” mają na celu przekazanie wiedzy na temat systemu zdrowia św. Hildegardy z Bingen. Jej rozważania tworzą zespół różnych treści możliwych do rozpatrywania na kilku płaszczyznach. Najważniejsza jest płaszczyzna teologiczna – prawdy wiary chrześcijańskiej są fundamentem rozważań Hildegardy i głównym jej punktem odniesienia. Równocześnie, medycyna św. Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania i leczenia chorób – to sposób na zdrowe, spełnione, wolne od zbędnych obciążeń, szczęśliwe życie. Dzięki zastosowaniu jej nauk człowiek doznaje uzdrowienia ciała i duszy, a jeśli się na to godzi – następuje uporządkowanie jego relacji z Bogiem, samym sobą, drugim człowiekiem i całym stworzeniem.

Tematyka zajęć obejmuje: medycynę św. Hildegardy, złote reguły życia wg św. Hildegardy, niezbędne elementy diety, środki lecznicze, posty, zabiegi, terapie naturalne. W posiłkach w czasie trwania warsztatów proponujemy produkty z Hildegardowej terapii żywieniowej.

Warsztaty zostały podzielone na dwa stopnie ze względu na znajomość tematu:

1. stopień – dla początkujących i stopień 2. – dla zaawansowanych „hildegardowców” także lekarzy i terapeutów.

 

Adresaci:

Osoby zainteresowane programem zdrowego, harmonijnego stylu życia opracowanym na podstawie pozostawionych wskazówek przez św. Hildegardę z Bingen.

 

Koszt udziału

300,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00