WSZYSTKIE TERMINY WARSZTATÓW ANTYDEPRESYJNYCH SĄ ODWOŁANE. PRZEPRASZAMY.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ BOGATĄ OFERTĄ – KLIJNIJ.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Ewa Rudzka [800x600] dr Ewa Rudzka-Jasińska

– ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Pierwsze lata pracy zawodowej związane ze specjalizacją z zakresu Chorób Wewnętrznych przepracowała w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu. Od 1993 r. związana z Centrum Psychiatrii w Katowicach. Wiele lat poświęciła działaniom na polu rehabilitacji i readaptacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym prowadzenie Oddziału Dziennego w Sosnowcu i Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Northumberland w Północnej Anglii. Od roku pracuje w Oddziale Leczenia Depresji w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nastroju i uzależnieniami.

——————————————————————————————————————————————

O.Jan_Paweł [800x600]

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB

pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest prefektem gości.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 04-07.04.2013
  • 10-13.10.2013
  • 28.11-1.12.2013
  • 6-9.03.2014
  • 1-4.05.2014

Rozpoczęcie: godz. 17.00 Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu

Tynieckie Warsztaty Antydepresyjne są formułą prowadzoną w Benedyktyńskim Instytucie Kultury od 2 lat i cieszą się dużym zainteresowaniem.  W trakcie trwania Warsztatów uczestnicy maja okazje przyjrzeć się życiu mnichów, doświadczyć ich sposobu funkcjonowania, ich rytmu zgodnego z Regułą Świętego Benedykta sprzed półtora tysiąca lat; niezmienionego do dziś. Dowiadują się jakie ten fakt ma znaczenie dla zdrowia; zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Od tego właśnie zaczynamy – od zdrowia. Jedną sesję poświęcamy „uzgodnieniu wspólnego języka” i ustaleniu pojęć, którymi będziemy się posługiwać. Omawiamy obszary funkcjonowania człowieka i mechanizmy w tych obszarach, potrzeby konieczne do spełnienia i warunki utrzymania równowagi.  Na kolejnej sesji wprowadzamy hipotetyczne zaburzenia w poszczególnych obszarach, definiujemy depresje, omawiamy jej objawy, hipotezy przyczyn, możliwe przebiegi. Wprowadzamy pojęcie „Spektrum Zaburzeń Afektywnych”.  Na kolejnej sesji  mówimy o sposobach leczenia, a na następnej proponujemy ćwiczenie jednej z metod psychoterapii, jaką jest Terapia Poznawcza wg A.Becka. Jedna z sesji poświęcona jest depresji w Biblii. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy mają możliwość udziału w  mszach i nabożeństwach, indywidualnych spotkań z mnichami, spowiedzi i medytacji.  Dostępne w Opactwie są rowery i kijki  do nordic walking.  Zachęcamy do aktywności ruchowej i ćwiczymy umiejętności relaksacyjne  zmodyfikowaną metodą Jakobsona.

 

Adresat

Wszystkie osoby zainteresowane zdrowiem fizycznym i psychicznym, jego profilaktyką, pielęgnacją i krzewieniem; osoby szczególnie zainteresowane zdrowiem psychicznym i zjawiskami życia psychicznego; osoby dotknięte depresją, cierpiące na zaburzenia nastroju – z zastrzeżeniem, że  w okresie trwania warsztatów ich stan nie jest bardzo ciężki (np. taki, że wymaga w danym momencie hospitalizacji); osoby, które borykają się z chorobą swoich najbliższych, towarzyszą cierpiącym.

 

Koszt udziału

250,00 zł +  opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com