Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB

− pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest prefektem gości.

 

——————————————————————————————————————————————

Andrzej Strużyk

 absolwent studiów psychologicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Praktyka psychologiczna od 1991 r. Obecnie konsultant Centrum Zdrowia i Wypoczynku „Medea” we Wrocławiu (od 2006 r.). Specjalizuje się w psychosomatycznych aspektach zaburzeń chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych wpływów stresu. Praktykuje terapie komunikacyjne indywidualne oraz systemowe. Organizator i prowadzący szkolenia z zakresu umiejętności społecznych oraz autorelaksacyjnych.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy

  • 20-23.09.2012
  • 08-11.10.2012 (warsztaty z sesją w kopalni soli w Wieliczce)
  • 16-19.05.2013 (warsztaty z sesją w kopalni soli w Wieliczce)
  • 17-20.06.2913

 

Rozpoczęcie: godz. 17.00; zakończenie: godz. 14.00

Adresaci

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób przeżywających chroniczne, i nie tylko, napięcia psychiczne objawiające się w postaci dokuczliwych symptomów emocjonalnych (np. natręctwa i zespoły lękowo-myślowe) lub wegetatywnych, takich jak bóle, skurcze, problemy z ciśnieniem i tętnem, kłopoty z oddychaniem. Adresatami warsztatów są osoby narażone na stres, np. osoby z grup podwyższonego ryzyka stresowego takich jak np. nauczyciele, lekarze, menedżerowie lub kierownicy średniego i wyższego szczebla, biznesmeni. Warsztaty to idealny sposób na rozwiązywanie problemów osób przeżywających potrzebę zmniejszenia dokuczliwych zaburzeń psychosomatycznych. To również idealne zajęcia dla osób z potrzebą wewnętrznej integracji reakcji organizmu z funkcjami psychicznymi. Grupę celu stanowią także osoby zainteresowane tematyką stresu oraz ogólniej samorozwoju.

Zarys tematu

Warsztaty oraz sesje relaksacyjne dostarczają osobistego doświadczenia rozluźnienia układu mięśniowego oraz wyhamowania reakcji stresowych oraz funkcjonalnych np. natręctw myślowych i emocjonalnych, symptomów lękowych lub niekorzystnych reakcji wegetatywnych. Warsztaty uczą umiejętności kontroli niepożądanych reakcji w formie rozbudowanego zestawu bardzo skutecznych ćwiczeń i technik, spośród których uczestnicy wybierają odpowiednie dla siebie, a następnie tworzą swój osobisty program profilaktyki oraz walki ze stresem. Niezwykle ważną rzeczą jest fakt, że proponowane metody relaksacji wykluczają stosowanie jakichkolwiek czynników zewnętrznych stymulujących procesy relaksacyjne. Nie stosujemy urządzeń wspomagających obniżanie uśrednionego potencjału korowego w kierunku fal alfa lub theta, jak również technik muzykoterapii, aromaterapii, światłoterapii itp. Relaksacja uzyskiwana jest przez uczestników całkowicie na poziomie świadomości (nie wykorzystujemy elementów hipnozy, autosugestii). W metodologii pracy nie są również wykorzystywane żadne metody wschodnich szkół medytacji. Stan relaksacji osiągany jest w oparciu o procesy psychoneurofizjologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem hamowania obocznego oraz warunkowania reakcji relaksacyjnych na bodźce językowe. W praktyce relaksacyjnej pomijane są całkowicie elementy sugestii oraz autosugestii.

W niektórych terminach w programie kilkugodzinna sesja relaksacyjna w komorze solnej Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego Kopalni Soli w Wieliczce.

Koszt udziału

540,00 zł + opłata za pobyt (bez sesji w Wieliczce)
800,00 zł + opłata za pobyt (z sesją w Wieliczce)

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

 

PRZECZYTAJ OPINIE – WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA