Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie (Ps 33, 3)

Prowadzący:

————————————————————————————————————————————

jaroslawBr. Jarosław Kurek OSB – przed wstąpieniem do klasztoru ukończył studia w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec . W opactwie tynieckim od 2005 roku, śluby monastyczne złożył 4 lata później; studiuje teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie. W klasztorze opiekuje się starszymi i chorymi braćmi.

————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 23-26.05.2013
  • 3-6.10.2013
  • 15-18.05.2014

Rozpoczęcie: 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu

Chorał gregoriański jest nieodłącznym elementem krajobrazu modlitewnego klasztoru tynieckiego. Proponowane warsztaty są niecodzienną szansą dla ich uczestników na czynne włączenie się w oficjum liturgiczne mnichów tynieckich. Zrealizowaniu tego celu mają służyć intensywne bloki warsztatowe o charakterze praktycznym. Dodatkowym elementem mają być interwały teoretyczne, zaznajamiające słuchaczy z odczytaniem, a następnie właściwą interpretacją różnych zapisów notacji chorału gregoriańskiego.

Proponowane zajęcia mają w pierwszym rzędzie pomóc uczestnikom warsztatów we właściwym postrzeganiu specyfiki i roli chorału gregoriańskiego w życiu każdej wspólnoty mniszej. W wymiarze teoretycznym i praktycznym, na bazie szeroko stosowanej notacji neumatycznej, słuchacze zapoznają się z poszczególnymi wariantami notacji o proweniencji paleograficznej z Laon, St. Gallen i Einsiedeln. To wszystko ma służyć jak najlepszemu przygotowaniu części zmiennych i stałych repertuaru przypadającej niedzieli, której uroczysta liturgia ma w założeniu stać się swoistą kulminacją tego wspólnie spędzonego czasu.

Warsztaty będą składać się z zajęć praktycznych (ćwiczenia emisyjne oraz praca na materiale chorałowym) – trzy sesje 90-minutowe w piątek i sobotę. Dodatkowo zaplanowane są dwa krótkie moduły teoretyczne w te dni. W czwartek odbędzie się spotkanie wstępne z krótkim wprowadzeniem praktycznym. Zaś czas przed niedzielną Eucharystią posłuży wspólnej próbie z braćmi ze scholi benedyktyńskiej.

Adresaci

Miłośnicy i sympatycy chorału gregoriańskiego, animatorzy zespołów śpiewaczych, uczniowie i studenci szkół muzycznych, klerycy i siostry zakonne.

 

Koszt udziału:

150,00 zł + opłata za pobyt

 

 STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00

 

PRZECZYTAJ OPINIE – WEJDŹ NA NASZEGO BLOGA