Zarys tematu:

Medytacje z poezją, zaplanowane w sezonie 2016/2017, skupiać się będą na poetyckich refleksjach poświęconych sakramentowi chrztu. Pierwsze spotkanie połączy trzy wątki: ewangeliczną narrację o nadaniu Dzieciątku imienia Jezus, hymn Johna Miltona opisujący to wydarzenie oraz rozważania współczesnych filozofów o tym, że dane na chrzcie imię nie tyle określa moją tożsamość, co naznacza mnie określonym wezwaniem, wskazuje na życie jako zadanie, które mam zrealizować. Podczas kolejnych warsztatów wrócimy do twórczości Williama Szekspira. Kanwą naszych rozmów będą fragmenty wczesnej sztuki historycznej, Ryszarda III, w których ważną rolę odgrywa przypomnienie związku chrztu z Męką Pańską. Łącząc lekturę tekstów literackich z modlitwą i medytacją pytać będziemy o relacje pomiędzy Słowem, które było na początku, i mową poety, która może pomagać w modlitwie, wyostrzać wewnętrzny słuch i wzrok, uczyć skupienia.

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006), Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) i Trop Innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (2011) oraz artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 22–23.10.2016
  • 18–19.03.2017

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie godz. 16.00.

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Istnieje możliwość tańszych noclegów w cenie 40 zł od osoby za noc ze śniadaniem w pokojach wieloosobowych (łazienki na korytarzu)

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00