Zarys tematu:

 

04–08.07

Miniatura: Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa w Jordanie od zarania Kościoła jest jedną z najważniejszych tajemnic. Ojcowie kościoła od początku nauczali, że jest on zapowiedzią i pierwowzorem sakramentu chrztu. Dlatego też scena ta bardzo chętnie przedstawiana była przez artystów pracujących w różnych technikach już od okresu wczesnochrześcijańskiego.  Również iluminatorzy często sięgają po ten temat, dlatego miniatury ze sceną Chrztu Pańskiego są liczne. W okrągłą rocznicę Chrztu Polski, kiedy rozważamy tę tajemnicę, proponujemy pracę nad pięknym przedstawieniem chrztu Chrystusa wyjętym z iluminowanego kodeksu średniowiecznego.

28.08–01.09

Miniatury świata: Armenia

Według przekazu legendarnego Armenia jest pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię narodową. Dzięki działalności św. Grzegorza Odnowiciela, już w 301 król Armenii Tirydates III miał przyjąć chrzest i zezwolić chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Zaledwie 100 lat później mnich Mesrop Masztoc stworzył od podstaw alfabet ormiański, co przyczyniło się do bujnego rozwoju kultury, owocującego wieloma wspaniale iluminowanymi kodeksami. Na warsztatach wykonamy miniaturę z jednego z takich właśnie kodeksów.

21–25.11

Miniatura: Walka św. Michała Archanioła ze smokiem

W opactwie tynieckim na zakończenie dnia mnisi modlą się do św. Michała Archanioła, jako tego, który ma szczególną mocą, by zwalczać pokusy szatańskie. Zapraszamy na warsztaty, na których wykonamy wspaniałe przedstawienie archanioła pokonującego szatana – przedstawianego najczęściej jako smoka – straszliwą bestię. Tym, którzy zawitają także na nasze weekendowe warsztaty kaligraficzne, zaproponujemy wykonanie miniatury wraz z modlitwą odmawianą przez braci: Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

13–17.03

Inicjał  I (in principio creavit Deus) z początku Księgi Rodzaju

Najczęściej kopiowaną i przepisywana księgą średniowiecza była niewątpliwie Biblia. Niezliczoną ilość razy skrybowie zaczynali to właśnie zdanie z Księgi Rodzaju: In principio creavit Deus caelum et terram… Inicjał poprzedzający te wyrazy bardzo często stanowił bogatą dekorację strony. Czasem była to po prostu piękna, stylizowana litera I, a czasem bardzo bogato rozbudowana litera z medalionami, w których najczęściej były sceny stworzenia, jako że właśnie od tej historii rozpoczyna się Święta Księga. Zapraszamy na warsztaty, na których wykonamy kartę z pięknym inicjałem i fragmentem tekstu z Genesis.

Adresaci:

Osoby, które fascynuje piękno średniowiecznej dekoracji książki rękopiśmiennej; bez względu na wiek oraz doświadczenie plastyczne.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

barbara bodziony małeBarbara Bodziony

– absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz francuskiego Wyższego Instytutu Europejskiego Iluminacji i Manuskryptów. Jej zafascynowanie średniowieczem zaczęło się jeszcze w czasie studiów historii sztuki. Jednak to dzięki szkole we Francji odkryła w praktyce techniki, jakimi posługiwali się średniowieczni skrybowie i iluminatorzy.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 04–08.07.2016: Miniatura: Chrzest Chrystusa
  • 28.08–01.09. 2016: Miniatury świata: Armenia
  • 21–25.11. 2016: Miniatura: Walka św. Michała Archanioła ze smokiem
  • 13–17.03. 2017: Inicjał  I (in principio creavit Deus) z początku Księgi Rodzaju

Rozpoczęcie: 9:00 Zakończenie: 17:00

Koszt udziału:

500 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00