Książka – spotkanie ze słowem i obrazem, jako sposób na odnalezienie sensu

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Katarzyna Bruzda – doktor sztuk pięknych i magister teologii. Zajmuje się grafiką książkową, maluje, uczy projektowania graficznego i rysunku na Uniwersytecie Jana Pawła II. Prowadzi warsztaty z kompozycji obrazu podczas warsztatów fotograficznych, współprowadzi w Krakowie warsztaty dla kobiet „Czerwony namiot”. Ukończyła I etap Szkoły Counsellingu Gestalt – Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz Akademię Terapii Ekspresyjnych.

——————————————————————————————————————————————

O. Opat Bernard Sawicki OSB –studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki i fortepian) oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytucie Monastycznym Sant’ Anselmo (teologia). Od roku 1994 profes opactwa tynieckiego, gdzie pomagał w duszpasterstwie i w Domu Gości, jak też troszczy się o śpiew, a od roku 2005 r. jest opatem.

 

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 9-11.01.2012
  • 6-8.02.2012
  • 5-7.03.2012

Rozpoczęcie: godz. 16.00, zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci

Osoby zainteresowane własnym rozwojem, zmianą w życiu, pragnące odnaleźć albo pogłębić doświadczenie sensu przez „zapisanie siebie” w tworzonej Księdze, przy pomocy szeroko rozumianych działań kreatywnych. Nie jest wymagane posiadanie szczególnych umiejętności plastycznych.

 

Zarys tematu

Warsztaty „Księga – szukanie sensu”, składają się z pięciu weekendowych spotkań odbywających się średnio co dwa miesiące. Każde ze spotkań jest autonomiczną całością, w warsztatach dobrze jest uczestniczyć traktując je jako cykl. Kolejne spotkania prezentują różne aspekty rozwoju osobistego poprzez kreatywne pisanie, medytację, tworzenie liternictwa, kaligrafię, ilustracje, wreszcie przez tworzenie własnej księgi. Warsztaty stwarzają okazję do spotkania z własną historią życia, która jest wyjątkowa. Będziemy pracować metodą treningu twórczej wyobraźni i terapii ekspresyjnych, przy pomocy różnych środków pobudzających naszą kreatywność, między innymi wizualizacji, logodramy, spontanicznego malowania i medytacji w ruchu.

Prosimy o zabranie wygodnego stroju na wszystkie warsztaty.

 

  • Warsztat 1: Warsztat kreatywnego pisania

W ramach tego warsztatu postaramy się odbyć wewnętrzną podróż, by dotrzeć do ważnych dla nas historii. Przez metody terapii ekspresyjnych, pisania spontanicznego, zabawy słowem, opowiadanie, będziemy tworzyć zapis historii własnego życia, jakiejś jego cząstki lub ważnego zdarzenia, by lepiej zrozumieć siebie i móc z innymi podzielić się czymś dla siebie ważnym.

(Prosimy o zabranie ważnych fotografii, przedmiotów o szczególnym dla nas znaczeniu, pamiętników, zapisków, notatek – o ile takie posiadamy)

 

  • Warsztat 2: Warsztat medytacji Słowa.

Warsztat będzie poświęcony spotkaniu ze Słowem, a jednocześnie odwołaniem się do genezy powstania ksiąg. Będziemy poszukiwać metod utrwalenia ważnych treści i sposobów na komunikowanie się z innymi. Będziemy analizowali słowa z książek innych autorów, będziemy poszukiwali słów, cytatów, myśli ważnych, myśli, które prowadzą. Wzorem będzie Biblia, Księga Ksiąg – słowo Boga skierowane do człowieka, gdzie znaleźć można słowa szczególne, zdania, cytaty, które poruszają, prowadzą, zmieniają.

(Prosimy zabrać ze sobą znaczące teksty, cytaty, lub ważną książkę).

 

  • Warsztat 3: Warsztaty kaligrafii i liternictwa.

Podczas warsztatu będziemy pracować nad tym w jaki sposób „przepisać” swoją historię, napisać ją kaligraficznie. Zastanowimy się nad znaczeniem liter w tradycji hebrajskiej, symbolicznym sensem liter w różnych tradycjach. Będziemy szukać swojej litery, swojego znaku, symbolu, poprzez tworzenie Iluminowanego inicjału.

(Prosimy zabrać ze sobą ulubione narzędzia do pisania: ołówki, kredki, pióra, pisaki)

 

  • Warsztat 4: Warsztaty ilustracji.

Podczas warsztatu postaramy się opowiedzieć obrazami swoją historię. Będziemy szukali sposobu na znalezienie kolorów, kształtów dla swojej historii. Namalujemy różnymi narzędziami, na różnych formatach „wewnętrzne obrazy”. By je odnaleźć będziemy praktykować medytację obrazu, zastosujemy metodę logodramy i pracę z ruchomymi obrazami.

(Prosimy o zabranie kilku gazet, czasopism, które lubimy oglądać i czytać oraz kilku ulubionych zdjęć – mogą być odbitki ksero).

 

  • Warsztat 5:Warsztat tworzenia księgi.

Warsztat będzie poświęcony tworzeniu swojej, indywidualnej, osobistej księgi. Będziemy tworzyli i dobierali papier, łączyli zapisane karty, wykonywali oprawy.

Będziemy mieć możliwość stworzenia książki – obiektu, wymykającego się klasycznej definicji.

(Prosimy zabrać ze sobą ulubione narzędzia do pisania: ołówki, kredki, pióra, pisaki).

 

Koszt udziału

250,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com