Tynieckie forum „Zarządzanie a życie duchowe” (ZŻD)

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O.Włodzimierz Zatorski [800x600]O. Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: Przebaczenie, Otworzyć serce, Dar sumienia, Milczeć, aby usłyszeć, Droga człowieka, Osiem duchów zła, Po owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013  był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013 pełni funkcję podprzeora w opactwie tynieckim.

——————————————————————————————————————————————

R_Kolodziej (Kopiowanie)

dr Ryszard Kołodziej – konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty menedżera projektów (PMP, PRINCE2). Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 11 – 13.10.2013 – „Samotność lidera”
  • 17 – 19.01.2014 – „Reguła dla lidera”
  • 23 – 25.05.2014 – „Granice odpowiedzialności”

 

Rozpoczęcie: piątek, godz. 17.30  Zakończenie: niedziela, godz. 10.00

Cel

Celem warsztatów jest stworzenie warunków i pomoc w znalezieniu równowagi w życiu osób aktywnych zawodowo, kierujących innymi. Punktem wyjścia jest potwierdzone doświadczeniem przekonanie o niezwykłej aktualności zaleceń reguły św. Benedykta w dzisiejszym świecie. Dotyczy ona konieczności powiązania efektywnego przewodzenia innymi ze świadomym i skutecznym kierowaniem własnym życiem, jak też przestrzegania odpowiednich standardów w  relacjach (w tym zależności), wypracowywaniu decyzji czy realizacji określonych zadań. Kluczową kategorią jest tu trudna umiejętność zachowania równowagi pomiędzy rozmaitymi aspektami złożonych procesów i działań zarządczych. Równoległa analiza funkcjonowania mnichów i osób świeckich oraz klasztoru i firmy umożliwia odkrycie skutecznych sposobów poprawy jakości tych aspektów zarządzania.

Zarys tematu

Od dwóch lat w Opactwie organizowane są spotkania z przedsiębiorcami i osobami zarządzającymi, koncentrujące się na problemach duchowości i zarządzania. Ujawniły one obecne we współczesnym świecie problemy dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorczością a życiem duchowym oraz tematy z zakresu życia duchowego osób zarządzających. To wyzwania, które podejmujemy podczas naszych seminariów.

W trakcie spotkań stawiamy zasadnicze pytania dotyczące powyższych kwestii. Jeżeli ktoś odnajduje się w tych pytaniach, powinien odnaleźć się także w grupie osób prowadzących wspólne refleksje. Oto lista kluczowych pytań:

1. Czy mam potrzebę życia duchowego?

2. Czy zadaję sobie pytanie o relacje pomiędzy realiami pracy a życiem duchowym? Czy relacje te stanowią dla mnie wyzwanie?

3. Czy widzę potrzebę rozmowy na te temat i czy mam je z kim omówić?

4. Co mi pomaga, a co przeszkadza w pogodzeniu tych dwóch rzeczywistości?

5. Jakie są kryteria moich wyborów?

6. Czy odczuwam potrzebę refleksji moralnej w związku z moją aktywnością zawodową?

7. Czy doświadczenie zgromadzone przez Benedyktynów w ciągu 1500 lat działalności może mi być pomocne?

 

W  trakcie warsztatów realizowane będą następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie: zasady skutecznego działania

2. „Zarządzanie” i zarządzanie sobą: w poszukiwaniu równowagi

3. Działanie w oparciu o „kompetencje moralne”

4. Misja życiowa i wdrażanie misji

5. Podejmowanie decyzji w kontekście duchowym

6. Zarządzanie relacjami

7. Przywództwo jako służba: osoba przywódcy i zarządzanie innymi

8. Motywowanie i delegowanie odpowiedzialności

 

——————————————-

 

Spotkania odbywają się od piątku wieczorem do niedzieli rano (poniżej zamieszczono ramowy program).

Uzupełnieniem pracy podczas seminarium jest uczestnictwo w modlitwie monastycznej benedyktynów tynieckich.

 

Ramowy program seminariów „Zarządzanie a życie duchowe”

(program konkretnego spotkania może się trochę różnić w szczegółach):

Piątek  
17.30 Msza Św.
18.30 Kolacja
19.00 Nieszpory
19.30 Powitanie przez O. Opata i wprowadzenie w seminarium
20.15 Kompleta
20.45 Wprowadzenie w temat seminarium (O. Włodzimierz Zatorski OSB)

Sobota
6.00 Jutrznia
6.30 Msza Św. konwentualna
7.30 Śniadanie
8.30 Referat I
10.00 Spotkanie robocze w grupach
12.00 Podsumowanie
12.50 Modlitwa w ciągu dnia
13.00 Obiad
13.45 Oprowadzanie po Opactwie dla chętnych
15.00 Godzina czytań w Kościele
16.00 Referat II
17.00 Spotkanie robocze w grupach
18.30 Kolacja
19.00 Nieszpory
19.30 Spotkanie robocze w grupach (c.d.)
20.15 Kompleta
20.45 Podsumowanie

Niedziela
5.55 Jutrznia
7.30 Godzina czytań
8.30 Śniadanie
9.00 Wnioski i perspektywa następnych seminariów
10.30 Msza św. konwentualna (zaproszeni są wszyscy, którzy mogą i chcą pozostać).

Serdecznie zapraszamy!

 

Koszt udziału:

200,00 zł + opłata za pobyt

 

 STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00