TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów przygotowuje do druku nowe wprowadzenie w Tyniecką ikebanę.

W podręczniku zdjęcia są czarno-białe. Udostępniamy zdjęcia barwne opisane w podręczniku.

Nazwa zdjęcia wskazuje czꜶć podręcznika (cyfra rzymska) oraz stronę, na której zdjęcie występuje (cyfra arabska)

 

Cz궜ć 1

CO WARTO ROBIĆ I DLACZEGO

* obowiązujące wymagania liturgiczne

* specyfika sakralnej przestrzeni

* ogólne wiadomoœci o ikebanie

* założenia ikebany tynieckiej: ikebana liturgiczna (kwiaty w liturgii)

ikebana poza liturgią (kwiaty u ciebie)

Częœć 2

JAK SIĘ TO ROBI

* podstawowe zagadnienia techniczne (przygotowanie roœlin do kompozycji)

* techniki budowania kompozycji: naczynia niskie – kenzan naczynia wysokie – techniki tradycyjne

* techniki własne tynike: naczynia niskie –, tynike ikra, naczynia wysokie, rurki, pcv

 

Tynike ikra

Japończycy przejęli zalążki sztuki układania kwiatów od Chińczyków, przetworzyli ją gruntownie, rozwinęli we własną sztukę narodową i rozpowszechnili ja po œświecie do tego stopnia, że mało kto na Zachodzie mówi o ikebanie innych krajów Dalekiego Wschodu, chociaż ta w nich istnieje bez rozgłosu. Tyniecka ikebana, w tym kontekśœcie, to zjawisko nowe. Jest adaptacją formy do przekazu Ewangelii, podobną do przyjęcia i przetworzenia myśœli i sztuki greckiej przez wczesne chrześœcijaństwo. W Tyńcu ikebana zaczęła się rozwijać jako język przekazujący skutecznie orędzie liturgiczne (kwiaty w liturgii).

Dla potrzeb liturgii została również od podstaw przemyśœlana i przepracowana, dając wyselekcjonowaną, rodzimą odmianę. Ta odmiana nie jest zarezerwowana wyłącznie dla opactwa benedyktyńskiego. Nazwa wskazuje tylko jej dom. Można ja także przeszczepić z powodzeniem do własnego domowego zacisza (kwiaty u ciebie). Oba wymiary ikebany są w polu naszych poszukiwań.

Tyniecka ikebana (tynike) czeka na Ciebie.

Hieronim St. Kreis OSB