Przyjaciele Tynieckiego Opactwa!

Nasze opactwo jest najstarszym żywym klasztorem w Polsce. Jego początki sięgają XI wieku. Po kasacie na początku XIX w (1816), po 120 latach nieobecności, w 1939 r. mnisi wrócili do klasztoru zrujnowanego w 85%. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat udało się odbudować zasadniczą bryłę klasztoru. Tyniec stał się bardzo ważnym ośrodkiem kultury duchowej. Prowadzi bardzo wiele różnych form rekolekcji oraz warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W obecnej chwili klasztor utrzymuje się samodzielnie z prowadzonej przez siebie działalności.

Jako spadkobiercy wielowiekowej historii jesteśmy odpowiedzialni jednak również za substancję zabytkową klasztoru. Problem konserwacji i zabezpieczenia najstarszych fragmentów klasztoru jest dziś poważnym zagadnieniem. Podejmując to zadanie, chcemy jednocześnie udostępnić te fragmenty dla zwiedzających. Jest to bardzo kosztowna inwestycja, która musi liczyć się z wszelkimi wymaganiami konserwatorskimi. Staramy się o dofinansowanie tego projekt z różnych źródeł, niemniej zawsze do każdego funduszu potrzebny jest tzw. wkład własny. Przy tak wielkich kosztach inwestycyjnych przekracza on nasze własne możliwości finansowe.

W związku z tym zwracamy się do naszych Przyjaciół oraz Miłośników Tyńca i polskiej historii o pomoc finansową.

Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:

www.wsparcie.benedyktyni.com kliknij!

oraz na ulotkach dostępnych na recepcji naszego domu gości. Wspomóż!

 

kamien-odnowy_male

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o najstarszych reliktach opactwa tynieckiego z muzyką Michała Lorenza: