Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

(z Orędzia Wielkanocnego)

 

 

 

Niech paschalny dar Ducha Świętego zyskuje w nas przewagę nad siłami wewnętrznych zniewoleń, dar jedności w Nim – pozwala przekraczać granice podziałów, a Jego światło otwiera nasze umysły na nowy horyzont zrozumienia Bożej miłości względem dzisiejszego świata.


Benedyktyni tynieccy

oraz Zespół Benedyktyńskiego Instytutu Kultury